Vi vill göra miljoner lungpatienter framgångsrika vid hanteringen av sin sjukdom.Vi utvecklar en intuitiv enhet som hjälper patienten att andas in sin medicin korrekt och leverera en optimal dos till sina lungor. Vi inkluderar vårdgivare och patientens familj för att utveckla helhetslösningar i syfte att höja patientens välbefinnande.


FAKTA

Studier visar att 70-90% av lungpatienter utför ett eller flera kritiska fel i sin inhalationsteknik. Felaktigt inhalerad medicinering leder till dålig kontroll av sjukdomen och ökar plötsliga andnöd attacker.

 

Våra tre kärnvärden:

- Patienter i centrum

- Beslut som baseras på vetenskap och data

- Att se problem från olika perspektiv

BEHOV

Patienter med astma och KOL möter ett stort antal inhalatortyper för att hantera sin sjukdom, var och en kräver olika inhalationstekniker. Detta gör inhalatorer svåra att använda och patienter rekommenderas att utbildas varannan månad för att kunna inhalera korrekt.

VÅR LÖSNING

Vi utvecklar en medicinsk produkt med en unik kombination av elektroniska komponenter som intuitivt guidar patienten genom inhalationsprocessen. Enheten hjälper patienter att inhalera trots att de har astma eller KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom).


SENASTE NYHETER & PRESS Juni 2021

 

Artikel i HjärtLungNytt


"Med hjälp från Riksförbundet HjärtLung Stockholm och deras medlemmar har vi fått möjlighet att intervjua, få relevant feedback och ökad kunskap kring användandet av inhalatorer. Under sommaren testar medlemmarna vår senaste prototyp."Klicka på ikonen för att läsa hela artikeln.


 2 Juni 2021

 

Test av prototyp på distans


Under våren och sommaren testar medlemmarna vår senaste prototyp. Detta är en fortsättning på ett sammarbete med Hjärt-Lung föreningen där vi intervjuade medlemmar år 2019 och fick mycket värdefulla insikter. Iom rådande läge är testet är utvecklat för att kunna genomförs på distans. Vi ser fram emot feedback så att vi kan förtsätta utveckla en produkt som verkligen är till hjälp i människors vardag i hanteringen av KOL.

 14 May 2021

 

Tack till mjukvarustudenter!


Vi är stolta över att ha haft möjlighet att arbeta med dessa skickliga datavetenskapliga studenter med fokus på programvaruteknik från KTH. Tack för din tid och ditt engagemang under de senaste månaderna, vilket resulterade i en fantastisk app för personer med kronisk lungsjukdom.


Elin Inoue, Sandra Möttus, André Fredriksen, Marcus Oscarsson, Emm Nilsson, Albin Wikström Kempe, David Åsberg, Vilhelm Hellmèr

STÖDS AV


Universitet, organisationer och företag runt om i världen har valt att stödja Andning Med i vår resa.

Vi är stolta över att vara en del av framåtblickande, innovation och forskning.

KTH innovation