FÖRETAGS PROFIL


Vår vision är att hjälpa patienter att kontrollera sin kroniska lungsjukdom och lindra deras symtom genom korrekt inhalationsteknik.


Vi är ett team av experter inom medicin, vetenskap och produktdesign. Vi har sett utmaningar för KOL och astmapatienter under vår kliniska immersion i primärvården, dagliga observationer och intervjuer med patienter, läkare och sjuksköterskor. Vi utvecklar vår produkt baserat på dessa observationer och de verkliga behoven hos patienter och yrkesverksamma som är involverade i behandlingen.